FBA

Addiko Bank d.d. Sarajevo
Ured FBA za informisanje | 24.10.2021

Addiko Bank d.d. Sarajevo
Predsjednik Uprave: Sanela Pašić
Adresa: Trg solidarnosti br. 12, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 755 755
Fax: +387 33 755 855
E-mail: info.fbih@addiko.com
Web: http://www.addiko.ba