FBA
"BOSNA BANK INTERNATIONAL" - d.d. Sarajevo | 04.04.2019

"BOSNA BANK INTERNATIONAL" - d.d. Sarajevo

"BOSNA BANK INTERNATIONAL" - d.d. Sarajevo
Predsjednik Uprave: v.d.Emina Šišić
Adresa: Trg djece Sarajeva bb, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 275 100
Fax: +387 33 203 122
E-mail: info@bbi.ba
Web: http://www.bbi.ba