FBA

INFORMACIJA O MIKROKREDITNOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN 31.12.2012.
Ured FBA za informisanje | 04.04.2013

Preuzmite dokument u PDF formatu