FBA

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme-Viši stručni saradnik - Viši kontrolor - Sektor specijalističkog nadzora subjekata bankarskog sistema
Ured FBA za informisanje | 23.09.2021

 

Preuzmite dokument u PDF formatu