FBA

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Ured FBA za informisanje | 21.05.2020

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:

- Stručni saradnik – kontrolor u Odjelu za kontrolu usklađenosti subjekata bankarskog sistema sa standardima sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti pri Sektoru za nadzor platnog prometa i usklađenosti subjekata bankarskog sistema sa standardima sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Preuzmite dokument u PDF formatu