FBA

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme: Viši stručni saradnik u Timu za infrastrukturu i administraciju u Odjelu za IKT administraciju i podršku
Ured FBA za informisanje | 28.05.2020

 

Preuzmite dokument u PDF formatu