FBA

MKO sa oduzetom dozvolom za obavljanje poslova davanja mikrokredita

Mikrokreditna fondacija "SANI" Zenica
31.05.2021 | Ured FBA za informisanje
MKF BONUS Zenica
25.07.2021 | Ured FBA za informisanje
MKF Bosansko Selo Srebrenik
25.07.2021 | Ured FBA za informisanje
MKF KARTAGINA Sarajevo
25.07.2021 | Ured FBA za informisanje
MKF MIBA Tuzla
25.07.2021 | Ured FBA za informisanje
MKF ŽENE za ŽENE International Sarajevo
25.07.2021 | Ured FBA za informisanje
MKF VORTT-INVEST Sarajevo
25.07.2021 | Ured FBA za informisanje
MKF PRIZMA Sarajevo
25.07.2021 | Ured FBA za informisanje
MKF AGRO FOND Sanski Most
25.07.2021 | Ured FBA za informisanje