FBA

MKO u Federaciji BIH

Mikrokreditno društvo IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo
05.04.2019 | Ured FBA za informisanje
PRVA ISLAMSKA MIKROKREDITNA FONDACIJA
06.02.2020 | Ured FBA za informisanje
MIKROKREDITNA FONDACIJA "LIDER" SARAJEVO
23.09.2020 | Ured FBA za informisanje
MKF MELAHA Sarajevo
23.09.2020 | Ured FBA za informisanje
Mikrokreditna Fondacija „Mikra“ Sarajevo
08.09.2020 | Ured FBA za informisanje
MIKROKREDITNA FONDACIJA "MIKRO ALDI" GORAŽDE
06.02.2020 | Ured FBA za informisanje
MIKROKREDITNA FONDACIJA "LOK" SARAJEVO
06.02.2020 | Ured FBA za informisanje
MKF EKI
04.04.2019 | Ured FBA za informisanje
MKF SUNRISE
06.02.2020 | Ured FBA za informisanje
‘’Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO Tuzla"
03.09.2020 | Ured FBA za informisanje
Mikrokreditno društvo EKI d.o.o. Sarajevo
06.02.2020 | Ured FBA za informisanje