FBA

Odluka o dopuni Odluke o jedinstvenom načinu i metodu obračuna i iskazivanja lizing naknade po ugovoru o operativnom lizingu
("Službene novine FBiH", broj 48/12 od 01.06.2012.god.)
Ured FBA za informisanje | 08.06.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu