FBA

Odluka o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene adekvatnosti likvidnosti u banci
("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 16/19)
Ured FBA za informisanje | 18.03.2019

Preuzmite dokument u PDF formatu