FBA

ODLUKA o izmjenama i dopunama odluke o obliku i sadržaju izvještaja koje lizing društva dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i rokovima izvještavanja
(„Službene novine Federacije BiH “, broj: 110/12 od 21.12.2012.god.)
Ured FBA za informisanje | 27.12.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu