FBA

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obliku i sadržaju izvještaja koje lizing društva dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i rokovima izvještavanja
("Službene novine FBiH", broj 48/12 od 01.06.2012.god.)
Ured FBA za informisanje | 08.06.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu