FBA

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova lizinga
("Slu┼żbene novine FBiH" br. 58/17 od 02.08.2017. god.)
Ured FBA za informisanje | 15.08.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu