FBA

Odluka o izmjenama Odluke o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje saglasnosti lizing društvu
(„Službene novine Federacije BiH “, broj: 46/11 od 27.07.2011.god. )
Ured FBA za informisanje | 28.07.2011

Preuzmite dokument u PDF formatu