FBA
Odluka o izmjeni odluke o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene adekvatnosti likvidnosti u banci ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/20) | 26.05.2020

Odluka o izmjeni odluke o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene adekvatnosti likvidnosti u banci ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/20)

 

Preuzmite dokument u PDF formatu