FBA

Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada za lizing društva
("Službene novine Federacije BiH", br. 69/19)
Ured za informisanje | 23.09.2019

Preuzmite dokument u PDF formatu