FBA

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stiope na kredite i depozite
("Službene novine Federacije BiH ", br. 81/17)
Ured FBA za informisanje | 02.11.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu