FBA

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope ugovora o finansijskom lizingu
("Službene novine Federacije BiH", br. 46/18)
Ured FBA za informisanje | 21.06.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu