FBA

Odluka o minimalnim standardima mikrokreditnih organizacija na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
( " Službene novine Federacije BiH ", broj : 48/12 )
Ured FBA za informisanje | 07.06.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu