FBA

ODLUKA o minimalnim zahtjevima u pogledu sadržaja, razumljivosti i dostupnosti općih i posebnih uslova poslovanja davaoca finansijskih usluga
(“Službene novine Federacije BiH", broj : 62/14)
Ured FBA za informisanje | 11.08.2014

Preuzmite dokument u PDF formatu