FBA
Odluka o minimalnim zahtjevima u pogledu sadržaja, razumljivosti i dostupnosti općih i posebnih uslova poslovanja davaoca finansijskih usluga ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/14) | 13.11.2020

Odluka o minimalnim zahtjevima u pogledu sadržaja, razumljivosti i dostupnosti općih i posebnih uslova poslovanja davaoca finansijskih usluga ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/14)

Preuzmite dokument u PDF formatu