FBA

ODLUKA o minimalnoj visini i načinu formiranja, upravljanja i održavanja rezervi za gubitke i upravljanje rizicima lizing društva
("Službene novine FBiH", broj 46/09 od 20.07.2009.god.)
Ured FBA za informisanje | 20.08.2010

Preuzmite dokument u PDF formatu