FBA

ODLUKA o obliku i sadržaju izvještaja koje lizing društva dostavljaju FBA i rokovima izvještavanja
("Službene novine FBiH", broj 46/09 od 20.07.2009.god.)
Ured FBA za informisanje | 20.08.2010

Preuzmite dokument u PDF formatu