FBA

Odluka o poslovanju banke sa licima u posebnom odnosu s bankom
("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 81/17)
Ured FBA za informisanje | 24.10.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu