FBA

Odluka o postupku za utvrđivanje potraživanja i raspodjele aktive i pasive prilikom likvidacije banke
("Službene novine Federacije BiH", br.90/17)
Ured FBA za informisanje | 29.11.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu