FBA
Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i međubankarske naknade za transakcije platnim karticama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 31/21) | 22.04.2021

Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i međubankarske naknade za transakcije platnim karticama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 31/21)

 

Preuzmite dokument u PDF formatu