FBA
Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/20) | 06.07.2020

Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/20)

 

Preuzmite dokument u PDF formatu