FBA

Odluka o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenta
("Službene novine Federacije BiH", br. 81/17)
Ured FBA za informisanje | 24.10.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu