FBA

Odluka o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenata
("Službene novine Federacije BiH ", br. 81/17)
Ured FBA za informisanje | 01.11.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu