FBA

Odluka o uslovima i načinu postupanja po zahtjevu žiranata za oslobađanje od obaveze jemstva
("Službene novine Federacije BiH ", broj: 31/18)
Ured FBA za informisanje | 26.04.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu