FBA

Odluka o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvole za rad i drugih saglasnosti mikrokreditnih organizacija
("Slu┼żbene novine FBiH", br. 103/18)
Ured FBA za informisanje | 27.12.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu