FBA

Odluka o uslovima i postupku za izdavanje i odbijanje izdavanja saglasnosti za izbor odnosno imenovanje članova nadzornog odbora i uprave banke i ukidanje izdatih saglasnosti
("Službene novine Federacije BiH", br.90/17)
Ured FBA za informisanje | 29.11.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu