FBA

Odluka o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje saglasnosti lizing društvu - Neslužbeno prečišćeni tekst
(„Sl. novine FBiH", br. 46/09 i 46/11)
Ured FBA za informisanje | 09.06.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu