FBA

Odluka o uslovima i postupku za izdavanje, odbijanje izdavanja i ukidanje saglasnosti za obavljanje bankarskih aktivnosti
("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br.90/17)
Ured FBA za informisanje | 29.11.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu