FBA

Odluka o utvrđivanju visine naknada za obavljanje nadzora nad radom Razvojne banke FBiH
(“Službene novine FBiH”, broj: 65/09)
Ured FBA za informisanje | 08.06.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu