FBA

ODLUKA O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD MIKROKREDITNOJ FONDACIJI NASTALOJ PROMJENOM OBLIKA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE
( " Slu┼żbene novine Federacije BiH ", broj :27/07 )
Ured FBA za informisanje | 07.09.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu