FBA

ODLUKA o visini i nacinu formiranja i odrzavanju rezervi za pokrice kreditnih gubitaka MKO
( " Slu┼żbene novine Federacije BiH ", broj :27/07 )
Ured FBA za informisanje | 19.09.2008

Preuzmite dokument u PDF formatu