FBA

Pravila o dopuni Pravila postupanja ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine
("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj: 93/15)
Ured FBA za informisanje | 14.12.2015

Preuzmite dokument u PDF formatu