FBA

Pravila postupanja ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH - Neslužbeno prečišćeni tekst
(„Sl. novine FBiH", br. 62/14 i 93/15)
Ured FBA za informisanje | 09.06.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu