FBA

PRAVILA POSTUPANJA OMBUDSMENA ZA BANKARSKI SISTEM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(“Službene novine Federacije BiH", broj : 62/14 od 01.08.2014.god.)
Ured FBA za informisanje | 11.08.2014

Preuzmite dokument u PDF formatu