FBA

Preliminarna studija kvantitativnog uticaja primjene standardizovanog pristupa za izračunavanje kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik u Federaciji BiH – QIS
Ured FBA za informisanje | 14.10.2013

Preuzmite dokument u PDF formatu