FBA

Preliminarni rezultati analize prikupljenih podataka banaka za dio QIS-a koji se odnosi na nove regulatorne zahtjeve u segmentu likvidnosti
Ured FBA za informisanje | 17.03.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu