FBA

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO
Ured FBA za informisanje | 25.07.2021

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO
Predsjednik Uprave: Hamid Pršeš
Adresa: Obala Kulina Bana br. 18, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 278 520
Fax: +387 33 278 550
E-mail: info@pbs.ba
Web: www.pbs.ba