FBA
Razvojna banka Federacije BiH | 04.04.2019

Razvojna banka Federacije BiH

Razvojna banka Federacije BiH
V.d. Predsjednik Uprave: Semir Fejzić
Adresa: Igmanska br. 1, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 724 900; +387 33 724 902
Fax: +387 33 611 232
E-mail: info@rbfbih.ba
Web: http://www.rbfbih.ba/