FBA

Rezultati analize prikupljenih podataka banaka za dio QIS-a koji se odnosi na nove regulatorne zahtjeve iz Stuba 2 u segmentu upravljanja rizicima i ICAAP-u
Ured FBA za informisanje | 10.08.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu