FBA

Rezultati analize prikupljenih podataka banaka za dio QIS-a koji se odnosi na efekte primjene novog regulatornog okvira iz segmenta velikih izloženosti
Ured FBA za informisanje | 10.08.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu