FBA

Studija kvantitativnog uticaja (QIS) primjene novih regulatornih zahtjeva iz Stuba 2 Bazela III u segmentu kamatnog rizika u bankarskoj knjizi
Ured FBA za informisanje | 10.08.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu