FBA

Uputstvo o načinu sačinjavanja izvještaja koje banka dostavlja za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke - 05.07.2019.g.
Ured za informisanje | 12.07.2019

Preuzmite dokument u PDF formatu