FBA

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja Registra povezanih lica u mikrokreditnim organizacijama
(Broj: 01-647/19 od 04.03.2019.g.)
Ured FBA za informisanje | 08.03.2019

Preuzmite dokument u PDF formatu