FBA

Uputstvo za izračunavanje prilagođenog povrata na aktivu i operativne efikasnosti
(Broj: 01-646/19 od 04.03.2019.g.)
Ured FBA za informisanje | 08.03.2019

Preuzmite dokument u PDF formatu